13 อาชีพ ในประเทศไทยที่เสี่ยงตกงาน จากการถูกทดแทนด้วย AI ในไม่กี่ปีข้างหน้า ตอนนี้เริ่มใช้กันแล้ว

เมื่อมีความพยายามนำเอา AI เข้ามาใช้งานแทนแรงงานมนุษย์ อาชีพไหนบ้างของคนไทยที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนถ้ายังไม่มีการปรับตัว

เนื่องจากนวัตกรรมดังกล่าวสามารถทดแทนมนุษย์ในการทำงานหนัก งานที่ต้องการความแม่นยำสูง และงานเสี่ยงอันตราย ช่วยเพิ่มปริมาณการผลิต ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง ลดต้นทุน และลดการสูญเสีย

อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และสามารถส่งมอบงานหรือสินค้าได้ตรงต่อเวลา ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ AI จะเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ในหลายธุรกิจของไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับลดพนักงานตามมา

1.อุตสาหกรรมยานยนต์
เนื่องจากมีการนำ AI มาใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต ความจำเป็นในการว่าจ้าง พนักงานจึงลดลง โดยเฉพาะพนักงานระดับล่างที่อยู่ในสายการผลิตนั้นสุ่มเสี่ยงที่จะตกงานมากที่สุด

2.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จะมีการนำระบบแขนจักรกลมาใช้ในกระบวนการผลิต แทนแรงงานมนุษย์ ทำให้แรงงานค่อยๆ หมดความหมายไปไหนที่สุด

3.ธุรกิจการเงิน
ซึ่งบุคลากรได้แก่ พนักงานธนาคารและพนักงานขายประกัน คาดว่าทุกธนาคารต่างลงทุนใช้ AI เพื่อบริหารบิ๊กดาต้า นำมาวิเคราะห์สร้างกลยุทธ์บริการลูกค้าที่โดนใจ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พนักงานมีความจำเป็นน้อยลงจึงมีการยุบสาขา และลดพนักงานลง

4.Call Center และพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์
ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้จะถูก AI เข้ามาแทนที่ โดยไม่ต้องใช้พนักงานอีกต่อไป

5.พนักงานบัญชี
อาชีพนี้ถูกคาดการณ์ว่าจำนวนพนักงานลดลง เนื่องจากการเก็บรายรับ รายจ่าย การลงบัญชี จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออกมาขายมากมายทำให้เจ้าของกิจการสามารถลงบัญชีได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องจ้างพนักงานบัญชี

6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
AI ช่วยให้ระบบที่ใช้คนและงานเอกสาร เปลี่ยนเป็น ผ่านระบบคำนวณค่าตอบแทนอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในการจัดสรรสวัสดิการและค่าตอบแทนให้พนักงาน

7.พนักงานต้อนรับ
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสามารถแทนที่ตำแหน่งพนักงานต้อนรับได้เป็นอย่างดี จึงมีแนวโน้มว่าในอนาคตบริษัทจะหันมาใช้ระบบอัตโนมัติแทนการจ้างพนักงาน

8.พนักงานขายโฆษณา
การใช้สื่อโฆษณาปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิมไปเป็นสื่อดิจิทัลมากขึ้น และสื่อใหม่เหล่านี้สามารถสร้างระบบให้ผู้ใช้บริการซื้อโฆษณาได้ด้วยตัวเอง พนักงานขายโฆษณาจึงมีความจำเป็นลดลง

9.พนักงานพิสูจน์อักษร
เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรมพิสูจน์อักษรถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย จากฟังก์ชั่นพื้นฐานอย่าง Microsoft word ยังมีเทคโนโลยีอีกมากมายที่ช่วยให้นักเขียนสามารถตรวจพิสูจน์อักษรได้ด้วยตัวเอง

10.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เริ่มมีการใช้ Bots ในการช่วยแก้ปัญหาให้พนักงานและลูกค้า การแนะนำวิธีการใช้ มีการแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนในการแก้ปัญหา ความต้องการบุคลากรด้านนี้จึงน้อยลง

11.พนักงานขายสินค้าตามห้าง
ปัจจุบันเริ่มมีห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ต้องมีพนักงาน ส่วนผู้บริโภคในปัจจุบันก็สามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงานขายของตามห้าง

12.พนักงานส่งของ
ในอนาคตพนักงานส่งของอาจจะถูกแทนที่ด้วยโดรนหรือหุ่นยนต์ ซึ่งแม้ตอนนี้อาจยังไม่ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เรียบร้อย แต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

13.นักวิจัยการตลาด
แม้จะเป็นหน้าที่สำคัญในการสร้างข้อความและคอนเทนท์ให้สินค้าบริการต่างๆ แต่ระบบอัตโนมัติ สามารถสร้างข้อมูลเหล่านี้ได้มากกว่า

ทั้งหมดนี้คือการคาดการณ์เท่านั้น เชื่อว่ายังมีเวลาให้แรงงานในกลุ่มเสี่ยงนี้พัฒนาตัวเอง เพื่อเปลี่ยนไปทำงานอื่นที่เหมาะสมกว่าได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : SmartSME