‘โตโยต้า’ รับสมัครพนักงานประจำ วุฒิ ปวช.ขึ้นไป เงินเดือน 17,000 บาท พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย

ประเภทงาน : ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ตําแหน่ง : ธุรการ การจัดการทั่วไป สถานที่ปฏิบัติงาน : 607 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คุณสมบัติผู้สมัคร ประเภทความwิการ : wิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพศ : ไม่จำกัดเพศ อายุ : 20 ปี – 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปวช. – ปริญญาตรี ประสบกาาณ์ทำงาน : 1 ปี

รายละเอียดงาน : ***รับสมัครผู้จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึง ปริญญาตรี *** พิมพ์งานเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office, ถ่ายเอกสาร, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ติดต่อส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน, บันทึกข้อมูลลงระบบ และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

ประเภทการจ้างงาน : งานประจำ อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท – 17,000 บาท บาท

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-เงินช่วยเหลือกรณีมีบุตร

-งานกีฬาสี
-งานเลี้ยงครบรอบปีบริษัท
-แพทย์และพยาบาลประจำ

-การฝึกอบรมในบริษัท
-การฝึกอบรมนอกบริษัท
-วันหยุดพักผ่อน

-เงินช่วยเหลือการเกิดเหตุถึงชีวิต
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันชีวิต

-ประกันสุขภาพ
-โบนัสประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์ม

-ค่าเดินทาง
-ฟิตเนส

-เงินช่วยเหลือการสมรส
-เงินท่องเที่ยวประจำปี

ข้อมูลการติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาว Pawinee Petchsri อีเมล : pawinee@tttc.co.th

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :
1.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ

3.สำเนาการศึกษา จำนวน 1 ใบ
4.สำเนาบัตรผู้wิการ

5.รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
6.เอกสารอื่นๆ ถ้ามี

การรับสมัคร : สม้ครด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือส่งประวัติมาที่ E-Mail
ขอบคุณข้อมูลจาก : th.indeed