สิทธิคนไทยรักษาฟรี 72 ชั่วโมง เข้าได้ทุกโรงพยาบาล เรื่องที่คนไทยไม่ค่อยรู้

สิทธิคนไทยรักษาฟรี 72 ชั่วโมง เข้าได้ทุกโรงพยาบาล เรื่องที่คนไทยไม่ค่อยรู้

Drama-addict ได้อธิบายว่า ถ้าเป็นเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤติชีวิต สามารถเข้ารับบริการได้ในหน่วยบริการรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่เกิดเหตุ ตามนโยบายของรัฐบาล และรพ.นั้นก็ต้องดูแล 72 ชม ก่อนส่งต่อไปยัง รพ.รัฐตามสิทธิต่อไป

ทั้งนี้ หาก รพ.เอกชนแห่งใด ปฏิเสธไม่รับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการฉุกเฉิน ก็จะมีความผิดตาม พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน และหมอที่ปฏิเสธการรักษา สามารถถูกร้องเรียนถึงแพทย์สภา ถึงขั้นถอดถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สิทธิ UCEP หรือ Universal Coverage Emergency Patients คือ สิทธิการรักษาตามนโยบายของรัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนพ้นวิกฤต และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ UCEP มีดังนี้ 1.ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 2.โรงพยาบาลประเมินอาการและคัดแยกระดับความฉุกเฉิน 3.ศูนย์ประสานความคุ้มครองสิทธิ ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 4.กรณีเข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต จะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ UCEP ทันที แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง 5.กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤต ให้รับประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากประสงค์รักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

6 อาการที่เข้าข่าย ภาวะฉุกเฉินวิกฤต 1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ 2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง 3.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น 4.เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง 5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 6.อาการอื่นที่มีผลต่อการหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ทั้งนี้ หากพบอาการที่เข้าข่ายเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถโทรไปที่เบอร์ 1669 ได้ทันที

1.UCEP คืออะไร

2.ใครบ้างที่ใช้สิทธิ์นี้ได้

3.เจ็บป่วยแค่ไหนถึงใช้สิทธิ UCEP ได้

4.ขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP เป็นอย่างไร

5.กรณีมีการถกเถียงจะดำเนินการอย่างไร

6.รูปแบบการทำงานของศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของ สพฉ. ทำงานอย่างไร ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องผ่านได้ทางไหน

7.หากมีข้อโต้แย้งเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ จะใช้เวลานานหรือไม่ในการพิจารณาให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

8.เมื่อรักษาครบ 72 ชั่วโมงแล้ว การส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อ รพ. จะดำเนินการอย่างไร

9.หากประสานงานไปยัง รพ. ต้นทางที่ผู้ป่วยมีสิทธิในการรักษาอยู่แล้ว แล้วไม่มีเตียงในการรองรับ จะดำเนินการเช่นไร และหากมีค่าใช้จ่ายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

เครดิตข้อมูลจาก : Sanook