“กกพ.” ประกาศขึ้นค่าไฟ 4.30สต./หน่วย ม.ค. 62 ลั่น หากไม่ดูแลต้องขึ้น 24สต./หน่วย

“กกพ.” ประกาศขึ้นค่าไฟ 4.30สต./หน่วย ม.ค. 62 ลั่น หากไม่ดูแลต้องขึ้น 24สต./หน่วย(คลิป)

“กกพ.”เคาะขึ้นค่าไฟงวดรับปีใหม่(ม.ค.-เม.ย.62) 4.30 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ Ft อยู่ที่ ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ขึ้นครั้งแรกรอบ 16 เดือน หลังราคาน้ำมัน ก๊าซฯพุ่งหนัก ย้ำหากไม่บริหารจัดการต้องขึ้นสูงถึง 24 สตางค์ต่อหน่วย โดยเฉพาะนำเงินที่สะสมเทหมดหน้าตักมาดูแลกว่าหมืนล้านบาท

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงานกกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร(Ft) สำหรับเรียกเก็บเงินงวดเดือนม.ค.-เม.ย. 2562 จำนวน ลบ 11.60 สตางค์ต่อหน่วยปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วยจากที่เรียกเก็บปัจจุบัน(ก.ย.-ธ.ค. 61) ลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยเมื่อรวมค่าไฟฐานจะอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครังแรกในรอบ 16 เดือน

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ค่าFt เพิ่มขึ้นมาจากต้นทุนของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งน้ำมันและก๊าซฯที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการ Ft จะอยู่ที่ 8.10 สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันที่เก็บ 15.90 สตางค์ต่อหน่วยหรือเพิ่มขึ้น 24 สตางค์ต่อหน่วยแต่เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนกกพ.จึงหามาตรการมาดูแลดังนี้

มาตรการเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับการผลิตได้แก่ ประสานกับบมจ.ปตท.ในการศึกษาวิเคราะห์การลดนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี)และประสานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในการพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมได้แก่ การเพิ่มปริมาณการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านและพิจารณาผลิตไฟด้วยเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำ

ประการที่สองมาตรการทางการเงินและบัญชีที่กกพ.มีมติให้นำเงินสะสมจากการเรียกเก็บค่า Ft ที่ผ่านๆมาจำนวน 3,298 ล้านบาทรวมกับเงินบริหาร Ft ซึ่งมีที่มาจากส่วนลดและค่าปรับจากผู้ประกอบการ 5,547 ล้านบาทและเรียกเม็ดเงินลงทุน(Clawback ) จากการไฟฟ้าที่ไม่ได้ลงทุนตามแผนอีก 1,522 ล้านบาทเพื่อนำมาชดเชยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและลดความผันผวน Ft

พร้อมกันนี้ยังได้ทำการปรับประมาณการค่า Ft ให้สอดคล้องกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง และพิจารณากำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงให้สอดคล้องกันกับภาวะการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม จากการประกาศปรับเพิ่มค่า Ft ที่เรียกเก็บงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2562 จำนวน -11.60 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก 3.5966 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ชมคลิป