พบ ช้างป่าเมืองคอน ตรงตามตำราโบราณ เชื้อสาย “คุณพระเศวต” ช้างประจำ ร.9

พบ ช้างป่าเมืองคอน ตรงตามตำราโบราณ เชื้อสาย “คุณพระเศวต” ช้างประจำ ร.9(ชมคลิป)

ช้างป่า เชื้อสาย พระเศวต ช้างประจำ ร.9 / จากกรณีนายสำเริง ละม้าย หัวหน้าชุดผลักดันช้างอุทยานแห่งชาติเขาหลวง นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ เข้าป้องกันพืชสวนระหว่างรอยต่อบริเวณหมู่ 6 ต.นาเหรง อ.นบพิตำ และหมู่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันแนวพื้นที่ไม่ให้ช้างป่า 1 ตัว ที่เดินเข้ามาหากินในบริเวณสวนผลไม้และสวนยางพาราและเข้าใกล้หมู่บ้านจนทำให้ชาวบ้านหวาดผวาเพราะเกรงว่าอาจะเป็นอันตราย

ขณะที่พบเป็นช้างป่าเพศผู้ มีขนาดใหญ่ ลักษณะโคนงาใหญ่อวบ ผิวหนังตึงมีสีนิลเสมอทั้งร่าง มีกล้ามเนื้อสมส่วน หลังโค้งลาดสวยงาม นั้น วันที่ 2 พ.ย. นายสัตวแพทย์พรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล สัตวแพทย์อาสามูลนิธิเพื่อนช้างภาคใต้ ซึ่งเป็นสัตวแพทย์ที่ออกดูแลสุขภาพช้างเลี้ยงและแก้ไขปัญหาช้างป่าใน จ.นครศรีธรรมราช มานานกว่า 20 ปี กล่าวว่า หลังได้พิจารณาภาพถ่ายช้างป่าเพศผู้ตัวนี้อย่างละเอียดแล้ว รู้สึกตื่นเต้น

เนื่องจากช้างเพศผู้ตัวดังกล่าวนั้นมีลักษณะพิเศษ ถือว่ามีความแปลกมาก มีลักษณะเป็นช้างมงคลตามตำราโบราณซึ่งถูกแบ่งเป็น 4 ลักษณะสายตระกูล คือช้างตระกูลพรหมพงศ์ , ตระกูลอิศวรพงศ์ , ตระกูลวิษณุพงศ์ และตระกูลอัคนีพงศ์

ช้างตัวที่พบนี้มีลักษณะสำคัญอยู่ในตระกูลวิษณุพงศ์ กล่าวคือสีผิวมีสีดำเสมอกันทั้งตัวไม่มีสีอื่นเจือปน งาขาวสีเช่นเดียวกับสังข์ รูปร่างสูงใหญ่สวยงามสมส่วน เดินสง่างาม สอดคล้องกับช้างตัวที่พบนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่พบช้างมงคลเช่นนี้ ถือเป็นสมบัติของนครศรีธรรมราชโดยแท้

ในทางพันธุกรรมเชื่อว่าสายพันธุ์ช้างนครศรีธรรมราชมีความเชื่อมโยงผูกพันกับพระเศวต ช้างสำคัญประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นช้างในถิ่นนครศรีธรรมราช รอยต่อกับจังหวัดกระบี่ ดังนั้นเชื่อว่าเชื้อสายลักษณะพันธุกรรมความเป็นมงคลของช้างจะมีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากพื้นที่ของป่าถิ่นอาศัยไม่ได้ห่างไกลกัน

นายสัตวแพทย์พรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล ยังกล่าวด้วยว่า สมัยโบราณช้างนครศรีธรรมราชถูกคัดเลือกเป็นช้างศึกจำนวนมาก หลังจากเสร็จภารกิจเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะปล่อยคืนป่า ลักษณะของช้างจึงมีการถ่ายทอดความเป็นมงคลของช้างที่ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันด้วย

หลังจากนี้ต้องเป็นเรื่องที่ชาวนครศรีธรรมราช ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่หากินของช้างต้องช่วยกันดูแลรักษาร่วมกับกรมอุทยาน ที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีช้างอาศัยอยู่ในป่าประมาณ 3-4 โขลง ซึ่งจะพบเห็นบ่อยในพื้นที่พรหมคีรี และ อ.นบพิตำ ต้องสร้างความเข้าใจกันระหว่างคนกับช้างเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันต่อไป

ชมคลิป