“บ้านล้านหลัง” ผ่อนเพียง 3,800/เดือน ผู้มีรายได้น้อย มีหวัง รัฐบาล เปิดจอง ธ.ค. นี้

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จ.เชียงราย ในวันที่ 30 ต.ค. 2561 คลัง จะเสนอให้ ครม.อนุมัติโครงการบ้านล้านหลังตามที่คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ภายใต้กรอบวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งหลังจากที่ ครม.เห็นชอบแล้ว ภายใน 3 วัน ธอส.จะนำข้อมูลอยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการกว่า 1 แสนยูนิต ประกาศขึ้นเว็บไซต์ให้ผู้ที่สนใจสามารถยื่นจองสิทธิเพื่อขอสินเชื่อได้

สำหรับสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง แบ่งเป็น สินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดทำที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท/หน่วย ไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมด อัตราดอกเบี้ย MLR -1.25%ต่อปี เฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย MLR -0.75% ต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อยวงเงิน 5 หมื่นล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อย กรณีรายได้ไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท/คน/เดือน ในกรอบวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 5 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการ ดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี กรณีรายย่อยดอกเบี้ย MLR -0.75%

สำหรับกรณีรายได้เกิน 2.5 หมื่นบาท/คน/เดือน ในกรอบวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – 3 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีสวัสดิการดอกเบี้ย MLR – 1% ต่อปี กรณีรายย่อยดอกเบี้ย MLR -0.50% กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง มีการปรับรายละเอียดโครงการเล็กน้อยในการเสนอ ครม. โดยขอให้รัฐบาลชดเชยภาระดอกเบี้ย เฉลี่ยปีละหลักร้อยล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี แทนการลดเงินนำส่งเงินเข้าคลัง

สำหรับเป้าหมายโครงการบ้านล้านหลังจะรวบรวมที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ทั้งแนวราบและแนวสูง พร้อมให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ไตรมาส 4/2561 โดย ธอส. จะเปิดให้จองที่อยู่อาศัยในโครงการภายใน เดือน ธ.ค. 2561 และติดต่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
02-645-9000

ชมคลิป

ขอบคุณข้อมูลจาก – SmartSME